Машівська громада
Полтавська область, Полтавський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території

Дата: 13.06.2024 08:35
Кількість переглядів: 62

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території по об’єкту «Нове будівництво комплексу будівель та споруд для вирощування птиці за адресою: Полтавська область, Полтавський район с. Козельщина, вул. Тагамлицька, 34-В»

Замовник:
Виконавчий комітет Машівської селищної ради Полтавської області, 39400, Полтавська обл., Полтавськи р-н, с-ще Машівка, вул.Незалежності, буд.113, тел.(05364) 9-10-07, e-mail:info@mashotg.gov.ua, сайт https://mashivka-rada.gov.ua1.
Назва документа державного планування:
Детальний план території по об’єкту «Нове будівництво комплексу будівель та споруд для вирощування птиці за адресою: Полтавська область, Полтавський район с. Козельщина, вул. Тагамлицька, 34-В»
2. Основні цілі документу державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування.
Документ державного планування — містобудівна документація “Детальний план території по об’єкту «Нове будівництво комплексу будівель та споруд для вирощування птиці за адресою: Полтавська область, Полтавський район с. Козельщина, вул. Тагамлицька, 34-В»” є документацією з просторового планування на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування стратегії розвитку та забудови території за межами населених пунктів в Машівській територіальній громаді Полтавського району Полтавської області на якій планується розміщення комплексу нових будівель та споруд для вирощування птиці.
При розробленні детального плану території були враховані Схеми планування території області та району, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку області, району та громади, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів.
Детальний план, відповідно до ст.19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” визначає: принципи планувально-просторової організації забудови, містобудівні умови та обмеження, систему інженерних мереж, порядок організації транспортного і пішохідного руху, комплексного благоустрою та озеленення.
3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).
Відповідно до п. 4 статті 2 ЗУ “Про регулювання містобудівної діяльності” містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку". Розділ "Охорона навколишнього природного середовища", що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, який має відповідати вимогам Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку".
Відповідно до положень статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті, в тому числі, потужності для інтенсивного вирощування птиці (60 тисяч місць і більше), у тому числі бройлерів (85 тисяч місць і більше) (частина друга ст. 3) та потужності для вирощування: птиці (40 тисяч місць і більше) (частина третя ст. 3). Детальним планом розглядається територія з розміщенням будівель і споруд для вирощування птиці для птахівничого підприємства (ферми в селянських (фермерських) господарствах) від 750 до 100 тис. курей-несучок (санітарно-захисна зона, відповідно до Додатку №5 до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. N 173 — 300 м).
Основні об'єкти підприємства в межах проєктування, розміщення яких передбачено Детальним планом території: будівлі пташників — 2 корпуси, складська будівля, гараж, побутова будівля, трубчастий колодязь технічної води, ЛОС побутової каналізації, ЛОС поверхневих вод, майданчик контейнерів для сміття, майданчик відпочинку працівників підприємства, парковки автотранспорту, тощо. Загальна площа, що розглядається Детальним планом — 10,6 га.
Найближчий населений пункт — с. Козельщина Полтавського району, Полтавської області (територія, що розглядається Детальним планом в південній частині межує з адміністративною межею населеного пункту).


4. Ймовірні наслідки: а) для довкілля, в тому числі для здоров'я населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
а) для довкілля, в тому числі для здоров'я населення:
У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) передбачається оцінка ймовірних наслідків реалізації Детального плану, зокрема для таких складових довкілля, у тому числі для здоров’я населення, - будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату, повітря, води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів
б) для територій з природоохоронним статусом:
В межах території проєктування та на прилеглих територіях відсутні території з природоохоронним статусом.
в) транскордонні наслідки: У рамках проведення СЕО проєкту Стратегії не передбачається оцінка транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.
У контексті СЕО розробки детального плану території і з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін та окремі альтернативи щодо розміщення будівель і споруд на території проєктування.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.
Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

  • доповіді про стан довкілля;
  • статистичну інформацію;
  • дані геологічних і топографічних вишукувань;
  • вивчення наукових статей і публікації;
  • вивчення звітів про вплив на довкілля аналогічних об'єктів;
  • дані моніторингу стану довкілля.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.
Зважаючи на державну політику в галузі забезпечення екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об'єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні екологічно безпечні технології при будівництві та експлуатації об'єктів, розміщення яких пропонується детальним планом.
Перелік і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:
- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;
- планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
- охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності.
Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.
Атмосферне повітря - провадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря, облаштування пташників закритого типу, безвигульне утримання птахів.
Водні та земельні ресурси — забезпечення непроникнення виробничих стоків та посліду у ґрунт, здійснення водокористування, відповідно до спеціальних дозволів, забезпечення відведення дощових стоків у локальні очисні споруди поверхневих вод або у водонепрониклі ємності на території підприємства.
Земельні ресурси — зняття родючого шару ґрунту перед початком будівництва, забезпечення непроникнення виробничих стоків та посліду у ґрунт, забезпечення відведення дощових стоків у локальні очисні споруди поверхневих вод або водонепрониклі ємності на території підприємства, інженерне планування території.
Здоров'я населення - впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря, дотримання режиму та безпеки праці на об'єкті, облаштування рекреаційних зон для персоналу.
Управління відходами — облаштування сучасної системи збору та вивезення посліду, своєчасне вивезення промислових відходів, відповідно до укладених договорів, облаштування майданчиків для роздільного збору сміття на території підприємства.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.
Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.
Виконавчий комітет Машівської селищної ради Полтавської області, 39400, Полтавська обл., Полтавськи р-н, с-ще Машівка, вул.Незалежності, буд.113, тел.(05364) 9-10-07, e-mail:info@mashotg.gov.ua.
10 діб (з 13.06.2024 по 23.06.2024 р.) з дня розміщення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування “Детальний план території по об’єкту «Нове будівництво комплексу будівель та споруд для вирощування птиці за адресою: Полтавська область, Полтавський район с. Козельщина, вул. Тагамлицька, 34-В»” (відповідно до пп. 4, 4 ст. 10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”).
10. Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу СЕО:
Офіційний веб-сайт Машівської територіальної громади сайт https://mashivka-rada.gov.ua; Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки; дошка оголошень в адмінприміщенні Машівської сільської ради (39400, Полтавська обл., Полтавський район, с-ще Машівка, вул. Незалежності, буд. 113; дошка оголошень в приміщенні Новотагамлицького старстату (с.Новий Тагамлик, вул.Центральна, 2); зупинка громадського транспорту в селі Козельщина Полтавського району, Полтавської області від 13.06.24.

Замовник/Уповноважена особа замовника
Виконавчий комітет Машівської селищної ради Полтавської області, 39400, Полтавська обл., Полтавськи р-н, с-ще Машівка, вул.Незалежності, буд.113, тел.(05364) 9-10-07, e-mail:info@mashotg.gov.ua, сайт https://mashivka-rada.gov.ua

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь