Машівська громада
Полтавська область, Полтавський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 07.09.2023 08:00
Кількість переглядів: 191

Акціонерне товариство «Укргазвидобування» філія газопромислове управління «Полтавагазвидобування», код згідно з ЄДРПОУ 00153100, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

Україна, 36008, вул. Європейська, 173, м. Полтава, Полтавська область,

тел. (0532) 515-482 , Е-mail: office.pgv@ugv.com.ua.

 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної  особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

2. Планована діяльність, її характеристика.

Нове будівництво промислового газопроводу–лупінгу Розумівська УКПГ - Машівська УКПГ (за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Машівської селищної територіальної громади Полтавського району Полтавської області). Продовження видобування вуглеводнів та спорудження (буріння) свердловин Машівського родовища згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами № 1980 від 10.09.1999 року. Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини.

Технічна альтернатива 1.

Нове будівництво промислового газопроводу-лупінгу на ділянці від Розумівської УКПГ до Машівської УКПГ з метою транспортування природного газу Розумівського родовища.

Розробка Машівського родовища здійснюється згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами № 1980 від 10.09.1999 року та відповідно до Правил розробки нафтових і газових родовищ. Буріння нових свердловин передбачається верстатом з дизельним або дизель-електричним приводом, спосіб буріння – роторний, турбінний. Підключення свердловин здійснюватиметься до Східно-Машівської та Машівської УКПГ.

Технічна альтернатива 2.

Нове будівництво промислового газопроводу-лупінгу на ділянці від Розумівської УКПГ до Машівської УКПГ з метою транспортування природного газу Розумівського родовища.

Розробка Машівського родовища здійснюється згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами № 1980 від 10.09.1999 року та відповідно до Правил розробки нафтових і газових родовищ. Буріння нових свердловин передбачається верстатом з електричним приводом, спосіб буріння – роторний, турбінний. Підключення свердловин здійснюватиметься до Східно-Машівської та Машівської УКПГ.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Територіальна альтернатива 1.

Прокладання промислового газопроводу-лупінгу планується здійснювати за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Машівської селищної територіальної громади та Карлівської міської територіальної громади Полтавського району Полтавської області.

В адміністративному відношенні Машівське родовище розташоване на землях Машівської селищної територіальної громади Полтавського району Полтавської області.

Територіальна альтернатива 2.

Не розглядається.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Провадження планованої діяльності призведе до забезпечення енергоресурсами населення та промисловість, зарахування рентної плати за користування надрами (видобуток природного газу) та збільшення кількості робочих місць, що у свою чергу стимулюватиме підвищення соціально-економічного рівня життя населення.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):

Технологічні параметри газопроводу-лупінгу:

 • діаметр DN 250;
 • довжина - орієнтовно до 39 км;
 • продуктивність (при температурі 293,15 К, тиску 101,3 кПа):

1)Qг = 121 тис. м3/добу при Рпоч = 1,8 МПа;

2)Qг = 357 тис. м3/добу при Рпоч = 1,0 МПа;

 • розрахунковий тиск Рмах = 5,5 МПа.

Передбачає спорудження до 10 свердловин на рік. Проектна глибина свердловин – 6300 м; спосіб буріння – роторний, турбінний; передбачається кріплення ствола свердловини високогерметичними обсадними колонами. Для буріння свердловин передбачається використання бурових верстатів з дизельним або дизель-електричним приводом.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Обмеження планованої діяльності:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів на межі СЗЗ, радіаційного контролю, поводження з відходами, тощо.

Відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96), зі змінами згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України №362 від 02.07.2007 (п. 1.3) санітарно-захисна зона для підприємства по видобуванню природного газу з комплексом установок очищення газу розміром 1000 м та для газових свердловин, що вводяться в експлуатацію, з підключенням до газопроводу розміром 300 м.

Буріння свердловин здійснюється буровими верстатами з дизельним приводом, згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить 500 м.

Виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони надр.

Сортування відходів та передача їх спеціалізованим підприємствам у відповідності до встановлених санітарно-гігієнічних вимог і природоохоронного законодавства.

Викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Виконання правил протипожежної безпеки.

щодо технічної альтернативи 2:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності аналогічні технічній альтернативі 1, окрім того що буріння здійснюється буровими верстатами з електричним приводом (згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить 300 м).

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання розмірів санітарно-захисної зони; дотримання дозволених рівнів акустичного забруднення; дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання відходів.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається. Територіальна альтернатива відсутня.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні вишукування, обстеження існуючих мереж та комунікацій будуть виконані згідно ДБН А.2.1-1. При дотриманні природоохоронного законодавства й вимог нормативної документації, а також передбачених проектом заходів, додатковий захист території не передбачається, оскільки наднормативні впливи на навколишнє середовище під час та після проведення реконструкції не очікуються.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається. Територіальна альтернатива відсутня.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Можливі впливи планової діяльності на довкілля включають:

Клімат і мікроклімат: прокладання нового промислового газопроводу-лупінгу, продовження розробки родовища та спорудження (буріння) свердловин призведе до незначної зміни вже існуючих виділень тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект і інших речовин, що в свою чергу, істотно не вплине на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: на період виконання будівельних робіт під час прокладання нового газопроводу-лупінгу, продовженні розробки родовища та спорудження (буріння) свердловин очікуються викиди забруднюючих речовин від роботи будівельної техніки та обладнання, земляних, монтажних та фарбувальних робіт, технологічних операцій під час буріння свердловин. Під час експлуатації газопроводу-лупінгу викиди забруднюючих речовин не очікуються; під час експлуатації свердловини – викиди від спалювання газу на факелі при планових продувках під час досліджень та ремонті.

Водне середовище: прокладання нового газопроводу-лупінгу здійснюватиметься на землях водного фонду. Під час спорудження (буріння) свердловин передбачається відбір води з артсвердловини на технологічні та господарсько-побутові потреби, який планується здійснювати в нормативних межах, також передбачається утворення бурових стічних вод, відпрацьованої води після гідровипробувань, та поверхневих стічних вод з бурового майданчика; під час експлуатації – вплив на водне середовище не очікується, можливий негативний вплив у разі порушення технологічних процесів чи можливих наслідків аварійних ситуацій.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: вплив на ґрунти носить локальний характер і здійснюється тільки в частині, пов'язаній з виконанням планувальних робіт.

Природно-заповідний фонд: планована діяльність буде здійснюватися з дотриманням вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України»

Рослинний, тваринний світ:

Рослинність – прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні або відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву.

Тваринний світ – вплив опосередкований за рахунок викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря. Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характеризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району). Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації. Пам'ятки архітектури, історії і культури (як об'єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні.

Відходи: під час прокладання промислового газопроводу–лупінгу Розумівська УКПГ- Машівська УКПГ та спорудженні (бурінні) свердловин передбачається незначна кількість утворення відходів, які до закінчення будівництва передбачається зберігати у спеціально відведених місцях в герметичних контейнерах з подальшою передачею згідно укладених договорів з спеціалізованими підприємствами; під час експлуатації газопроводу утворення відходів передбачається утворення незначної кількості відходів процесу обслуговування, під час експлуатації свердловин можливе утворення відходів від роботи обслуговуючого персоналу та очистки газу від сірководню. Поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про управління відходами» (кількісний та якісний склад відходів визначається по мірі їх утворення, відповідно до вимог діючих законодавчих норм і актів).

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі в межах санітарно-захисної зони та виділених земельних ділянок під провадження планованої діяльності..

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається. Територіальна альтернатива відсутня.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до п. 1, п. 3,.аб. 11 п. 11 ч. 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності до ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року.

До звіту з оцінки впливу на довкілля будуть включені з достатньою деталізацією наступні планові показники:

 • опис місця провадження планованої діяльності та цілі планованої діяльності, опис основних характеристик планованої діяльності;
 • опис поточного стану довкілля та факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності;
 • оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне повітря, поверхневі, підземні води, ґрунти, рослинний та тваринний світ, техногенне середовище, соціальне середовище;
 • опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;
 • зауваження та пропозиції, які надійдуть в результаті громадських обговорень.
 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України та продовження видобування вуглеводнів Машівського родовища згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами № 1980 від 10.09.1999 року.

            (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.35. Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів. Тел./факс: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. Електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua.

Контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь